Jeff - Milena Dopitová

  • Instalace

Pohyblivý objekt, který Milena Dopitová vytvořila, připomíná čerpadlo určené k těžbě ropy, jenž svou světelnou a zvukovou performancí oslňuje a láká k obdivu. Instalace Jeff reflektuje problémy týkající se naší populace a způsobu, jakým člověk ovlivňuje prostředí kolem sebe. Chce upozornit na priority a hodnoty, kterým dnes a denně věříme, stejně jako motivovat k šetrnosti vedoucí ke zdravému a šťastnému bytí.
Toto unikátní symbolické dílo od jedné z nejvýznamnějších českých umělkyň současnosti dodá prostoru industriální nádech.

O umělci

Milena Dopitová je konceptuální umělkyně sociálního zaměření, která mimo jiné aktivně reflektuje pozici ženy v současné společnosti a umění. Ve své tvorbě intuitivně aplikuje metody sociologického výzkumu a v konkrétních projektech se zaměřila například na fenomény dospívání, stárnutí, smrti či násilí. Jako jediná umělkyně se podílela na aktivitách skupiny Pondělí, založené v roce 1989. Od roku 2015 působí jako vedoucí Ateliéru intermediální tvorby 1 na pražské AVU.

Chcete si dílo pronajmout nebo koupit? Napište nám na info@signalcreative.io.