Kooperativa Instalace Wave - Hyperbinary

  • Praha, 2018

    Instalace

Hlavním partnerem Signal Festivalu byla poprvé v roce 2018 pojišťovna Kooperativa, jejíž karlínská Centrála hrála hlavní roli světelné instalace Wave od českého studia Hyperbinary. Centrála Kooperativy získala v roce 2011 ocenění MIPIM Awards v kategorii nejlepší kancelářská budova světa. Hyperbinary oživila fasádu budovy světelnou instalací.

Světelná instalace, tvořená sto dvaceti programovatelnými LED tyčemi, prozkoumává fyzikální jev vlnění a jeho formy. Příkladem může být energie kmitavého pohybu jedné částice, která se postupně přenáší na ostatní částice v okolí. Důsledkem je skutečnost, že energie kmitavého pohybu se v prostoru postupně šíří a přenáší se i na vzdálenější částice. Tímto způsobem se v hmotě šíří určitá změna, rozruch. Tyto jevy studio Hyperbinary přenáší do vizuální nebo audiovizuální podoby a vzniká tak dílo, které zkoumá svou vlastní formu, jelikož světlo a zvuk jsou formou vlnění.

O umělci

Studio Hyperbinary založili zakladatelé Signal Festivalu s potřebou vymýšlet, navrhovat a realizovat nové umělecké pohledy na lidskou identitu a inovativní technologie. Hnacím motorem jsou syntetické reality a hluboce poutavé momenty v imerzivních audiovizuálních zážitcích, digitálních vyprávěních a interaktivních mediálních představeních. Studio spolupracovalo s agenturami, kulturními instituty, mediálními umělci, technology a choreografy na zkoumání člověka v digitálním věku. Studio zaniklo v roce 2018.

Chcete s námi realizovat kreativní projekt? Napište nám na info@signalcreative.io