Radikální kompromis

  • 360° dóm projekce

Film Radikální Kompromis poukazuje na téma evropské energetiky v kontextu globální environmentální krize. S využitím nerostného bohatství přišlo období globálního růstu. Přišel ale také negativní dopad a období antropocénu. Kvůli názorové rozpolcenosti společnosti je závislost na fosilních energetických zdrojích stále výrazná. Implementace adekvátních řešení je příliš pomalá. Urgentní a radikální řešení nabízejí prostor pro dlouhodobé nedostatky. Má-li tedy změna proběhnout a být dlouhodobě efektivní, musíme nejen kolektivně zvážit její socioekonomické a environmentální závislosti, ale především začít okamžitě jednat. Potřebujeme radikální kompromis.

Film komentuje situaci vizuální abstrakcí, které bylo dosaženo využitím leteckých záběrů v kombinaci se snímky hornin pořízených elektronovým mikroskopem, photogrametrií a digitální 3D manipulací lokací. Doprovázen je hudbou doplněnou terénními nahrávkami, která je reprodukována na sedmi kanálovém surround sound setupu.

O umělci

Projekt Radikální kompromis vznikl ve spolupráci Daniela Červenky, Signal Production a Planetum (Planetárium Praha). Je společným dílem kolektivu autorů ve složení multidisciplinární producent Daniel Červenka, vizuální umělec věnující se světelnému umění Marek Šilpoch, hudební skladatelé Trauma & Errol Vitro, digitální umělec Pavel Karafiát a hlavní dramaturg Planetária Praha, producent a umělec Martin Fuchs. Tématiku problému povrchových dolů a jejich obnovu umělci konzultovali s environmentálním ekonomem Tomášem Baďurou. Velké díky za pomoc patří také Dominikovi Červenkovi a Františku Svěrákovi, kteří se podíleli na vzniku filmu.

Specifikace

• kopulovitá projekce (planetárium)

Chcete si dílo pronajmout nebo koupit? Napište nám na info@signalcreative.io