Ghost in the Machine - Klára Horáčková

  • Instalace

Ghost in the Machine je kinetická instalace, skládající se z konstrukce a mohutných fasetovaných válců, pokrytých odrazovými zrcadlovými plochami. Válce poháněné motory se otáčejí kolem své osy v naprogramované choreografii a vytvářejí dojem, jako by se na diváky neúprosně valily. Evokují soukolí, útroby stroje, mašinérii, která má vlastní vůli a nečitelný záměr. Do rotujících zrcadel se promítá projekce, jež se částečně odráží mezi diváky a částečně se zachycuje na fasetách zrcadel. Mísí se s obrazem obecenstva a začleňuje ho tak do objektu. Projekce vycházející ze záznamů demonstrací, skandování, zpěvu a ruchů se slévá v mohutný tok zvuku a obrazu připomínající abstraktní hudbu a divoký rej pulzujícího barevného světla rozbitého pohybem zrcadel. Záměrem instalace je vyvolat v divákovi dojem, že se stává součástí události, která ho přesahuje, fascinuje a vzrušuje. Stejně tak v něm však vzbuzuje pocit nejistoty a obav, kam ho nakonec zavede.
Tato fotogenická audiovizuální instalace se bude vyjímat v různých typech vnitřních prostor. Spojení hudby, ruchů a pulzujícího světla dodá na intenzitě prožitku a přenese všechny přítomné do středu revoluce.

O Umělci

Klára Horáčková je umělkyně a designérka. Absolvovala Ateliér skla Vladimíra Kopeckého na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde zároveň docházela i do Ateliéru sochařství. Od roku 2012 působí jako odborná asistentka Ateliéru skla. Současně se věnuje také samostatné tvorbě, která zahrnuje drobnější plastiky, stejně jako rozsáhlé instalace. Umělkyně často pracuje s motivem odrazu, iluze a snahy vtáhnout diváka do interakce s objektem. Žije a tvoří v Praze.

 

Chcete si dílo pronajmout nebo koupit? Napište nám na info@signalcreative.io.