Boží mlýny - Pavel Korbička

Kinetická site-specific instalace tvoří časoprostorový trojúhelník složený ze tří světelných ramen v symbolických národních barvách, která jsou umístěna na vrcholech komínů. Každé z nich se otáčí jinou rychlostí. Rameno nesoucí červenou barvu se otáčí jako vteřinová ručička, druhé modře zabarvené rameno symbolizuje točivý moment ručičky minutové, rameno bílé odpovídá pohybu ručičky hodinové. Obdobně jako je fyzický prostor uchopitelný skrze chůzi, jež je často doprovázena změnou úhlů pohledu, která člověku dopomáhá k celkové orientaci a kontextovému uchopení daného místa ve větším měřítku, dává časová orientace v pomyslném trojúhelníku smysl až jako výsledek součtů těchto tří světelně-vizuálních informací.

O umělci

Pavel Korbička je sochař a vizuální umělec. Působí jako docent v Ateliéru sochařství 2 na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Mezi autorovy trvalé realizace patří Nepravý úhel ve schodišťové hale Domu pánů z Kunštátu brněnského Domu umění, Vertikála 01 v kostele sv. Jana Křtitele ve Frýdku-Místku nebo Rytmizace prostoru v sídle SCOPE BLN v Berlíně. Široké veřejnosti se představil také na mezinárodním festivalu umění světla v Toruni nebo na výstavě u příležitosti milánského Expa v roce 2015. Žije a pracuje v Brně.

Chcete si dílo pronajmout nebo koupit? Napište nám na info@signalcreative.io.